• Koor dirigent
  • Zangeres koor klassiek
  • Dirigent Bas van Houte

Welkom op mijn website Bas van Houte Muziek producties.

Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything. (Plato)

Op deze website staat alle actuele informatie over aanstaande producties, mijn werk als dirigent, dirigent/organist en docent/teamleider. Daarnaast ook achtergrondinformatie over mijn werk en mijn biografie.

Evenementen/muziekproducties

Alle producties worden weergegeven in de agenda. Aanmeldingen via het e-mailadres tenzij anders vermeld. Aanvangstijden en actuele posters kunnen worden gedownload voor verdere verspreiding en aankondiging van concerten en projecten.

Koren/koorleden/deelnemers projecten

Data, tijden en andere actuele informatie betreffende concerten en (koor)projecten zijn te vinden in de agenda.

Het koor Gloria Toonkunst Vlaardingen repeteert op maandagavond van 20.00- 22.00 uur in Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47 in Vlaardingen.

De koren van de Basiliek Schiedam repeteren op dinsdagavond in de Wilgenburg, Land van Ris 6 in Schiedam.
Het dameskoor Jubilatio repeteert van 19.15 uur – 20.45 uur en het herenkoor In honorem Dei van 20.45 uur tot en met 22.15 uur. Regelmatig repeteren de koren ook gezamenlijk voor een optreden als gemengd koor.

Het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam repeteert alleen voor een uitvoering/concert. Dat betekent voorafgaande aan een cantatedienst of concert dat er enkele weken op vrijdagavond en/of zaterdagmorgen wordt gerepeteerd in de Wilgenburg. (adres zie hierboven) Afhankelijk van de omvang van het programma beslaat dat drie tot vier repetities.

Het projectkoor Schiedams Bachkoor bestaat ook slechts voor ongeveer acht weken. Het begin van dit jaarlijkse project begint met stemtesten en dan volgen zeven of acht repetities. Tot aan de uitvoering wordt gewerkt aan de koorklank, de muzikaal technische kant, dat wil zeggen alle noten op de juiste plek en onder elkaar, muzikale afwerking met veel aandacht voor de tekst, zowel qua uitspraak als voordracht! De repetities vinden plaats op zaterdagmorgen. Opgave voor deelname via www.mattheusschiedam.nl.

Het projectkoor voor de uitvoeringen rond een Requiem in de Grote of Sint Janskerk te Schiedam wordt gevormd door een groep koorzangers die meezingen met de Mattheus Passion en/of andere uitvoeringen van Arjen Leistra en van mij. De repetities vinden plaats op zaterdagmorgen en/of vrijdagavond. Opgave via websites of via e-mail. (requiemschiedam@gmail.com)

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via het contactformulier. Kijk voor direct mailen of bellen bij de contactgegevens.

Copyright © 2001 - 2017 Bas van Houte muziekproducties | Schiedam | Zuid-Holland | Email: info@basvanhoute.nl | Dank aan Roger Pluijm, Rob van Herwaarden & Nils Boeser voor de foto' s | Webdesign: S E O - websitebeheer